სამშენებლო კომპანია CITY BUILDING წარმოიქნა 2016 წელს

მისი დამფუზნებლები გამოირჩევიან 20 წლიანი გამოცდილებიტ სამშენებლო და დეველოპერულ სფეროებში .
კომპანის დამფუძებნელების ხელმძვანელობით აშენდა რამოდენიმე ათეული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი და კომერციული დანიშნულების ობიექტები რომლების დიდი ნაწილი დღეისათვის ფუნქციონირებს .

კომპანიის და მისი თანამშრომლები

1)საპროექტო განყოფილების ზუსტი და დროული შესრულება და კომუნიკაცია დამკვეთთან
2)საამშენებლო განყოფილების დროული და მაღალპროფესიონალური გადაწყვეტილებების მიღება. შრომითი და უსაფრთხოების ნორმების საფუძვლიანი ცოდნა და მისი დაცვა.კომპანიის დამფუძენებლების და პერსონალის პროფესიონალიზმი საფუძველზე კომპანიას შეუძლია შეასრულოს ნების მიერი სირთულის სამშენებლო პროექტები.

სამშენებლო კომპანია CITY BUILDING

ჩვენი გუნდი

დამფუძვნებლები

ნოდარ ხიმშიაშვილი

მთავარი ინჟინერი გამოცდილება სამშენებლო სფეროში 20 წელი, საქართველოს დამსახურებული მშენებელი

ედნარ ხიმშიაშვილი

სამშენებლო სფეროში გამოცდილება 7 წელი, მართვა მენეჯმენტი მარკეტინგი - საფუძვლიანი ცოდნა

სამშენებლო განყოფილება

გურამ ხიმშიაშვილი

ინჟინერი მშენებელი, გამოცდილება სამშენებლო სფეროში 7 წელი

დათო ხიმშიაშვილი

ინჯინერი მშენებელი, გამოცდილება სამშენებლო სფეროში 7 წელი

საპროექტო განყოფილება

მამუკა შარაშიძე

არქიტექტორი გამოცდილება 6 წელი

ბეგლარ კახიძე

გამოცდილება 20 წელი

ბექა თოიძე

არქიტექტორი, გამოცდილება 7 წელი

მეჰმეტ იაზიჯი

საფასადე სამუშაოები, თურქეთის მოქალაქე საფასდე მასალების და სისტემების ცოდნა გამოცდილება 15 წელი